החוג למדעי התזונה (712)
מסלול מדעי התזונה (1210)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי התזונה
( 712)
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300