החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי שנה א' (8037)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
מסלולי המשך:
מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א. ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי (6017)
מדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה ומדעי הסביבה במסלול דו חוגי (6018)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג20.520.5
לימודי יסוד חובה4040
חובת בחירה52
סה"כ בחוג69.564.5
לימודי תכנות44
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300בתכנית זו תלמידי סביבה משתתפים בכל קורסי שנה א' של החוג למדעי כדה"א (כדה"א הדינאמי (68127), מבוא לתורת האקלים (68105), מבוא למדעי הים (68104), וגיאולוגיה בנגב (68140) . קורסים נוספים לפי דרישות התכנית ללימודי סביבה.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע