החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי החיים ומדעי כדור הארץ בהתמחות גאולוגיה במסלול דו חוגי (8029)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג2614.5
לימודי יסוד חובה38
חובהלימודים בשנים ב' - ג'35
חובת בחירה19-206
סה"כ בחוג83-8459.5
לימודי תכנות44
אבני פינה44
חוג נוסף5686
סה"כ נ"ז למסלול מינימום150.5149.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


המסלול נועד לתלמידים המעונינים ללמוד בשני החוגים גיאולוגיה וביולוגיה (מסלול דו-חוגי). 
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז 3 נ"ז ממדעי החברה ו-3 נ"ז ממדעי הרוח.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע