החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי המחשב ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו חוגי (8011)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג7
חובה בחוג43
חובהלימודי מתמטיקה חובה31
לימודי יסוד חובה19
חובהלימודים בשנים ב' - ג'8
חובת בחירה28
8
בחירה בחוג0
סה"כ בחוג62
82
אבני פינה4
4
חוג נוסף82
62
סה"כ נ"ז למסלול מינימום148
148
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300תכנית הלימודים במדעי המחשב:    

 

לימודי חובה במתמטיקה: 31 נ"ז

 

 • מת"פ 1 (6) 
 • אינפי למדעים  (7)
 • אלגברה ליניארית 1 (6)
 • אלגברה ליניארית 2 (6)
 • מבוא להסתברות  (6)

      

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:  43 נ"ז

 • מבוא למדעי המחשב (7)
 • מבני נתונים (4)
 • מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
 • מתמטיקה דיסקרטית (5)
 • סדנה מנאנד טו טטריס (5) 
 • C סדנת תכנות (2)
 • C++ סדנת תכנות (2)
 • אלגוריתמים (5)
 • מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
 • מערכות הפעלה (4)

 

לימודי חובת בחירה ובחירה בחוג למדעי המחשב:   יש ללמוד לפחות 2-3 קורסים (לא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת הבחירה:
 

 • מסדי נתונים (5)
 • מבנה המחשב (5)
 • עיבוד ספרתי של תמונות (4 )
 • מבוא לבינה מלאכותית (4 )
 • מבוא למערכות לומדות (5 )
 • מבוא לרשתות תקשורת (4 )
 • מבוא לקריפטוגרפיה (4)
 • הנדסת תוכנה  (4 )

 

 

תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 4 נ"ז.  2 -רוח 2-חברה.

בשנת הלימודים תשפ"א והלאה ישנה חפיפה בין שעות קורס 77131 לקורס 80177 בסמסטר ב' (בימי רביעי) הסטודנטים במסלול המשותף יוכלו לצפות בהרצאת הקורס 80177. 

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע