החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול חטיבה בגאולוגיה (6053)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה א'
שנה ב'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בגיאולוגיה
( 595)
חובהחובה בחוג
לימודים בשנים ב' - ג'25.5
חובת בחירה3
בחירה בחוג3.5
חטיבה32
סה"כ נ"ז למסלול מינימום
מס שנים לתואר
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר


תלמידים מחוגים אחרים ובמכון רשאים ללמוד חטיבת לימודים בגאולוגיה. היקף החטיבה הנדרש הוא 32 נ"ז , המורכבים מקורסי חובה ובחירה.

החל משנת הלימודים תשפ"א החטיבות יופיעו רק על גיליון הציונים וכבר לא יופיעו על הדיפלומות

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע