החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול חטיבה בגיאופיזיקה (6035)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בגיאופיזיקה
( 595)
לימודים בשנים ב' - ג'24.5
חובת בחירה7.5
חטיבה32
מס שנים לתואר
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר


החל משנת הלימודים תשפ"א החטיבות יופיעו רק על גיליון הציונים וכבר לא יופיעו על הדיפלומות

חטיבה בגיאופיזיקה מיועדת לתלמידים בכל המסלולים בפקולטה למדעי הטבע חוץ מתלמידי גאולוגיה, עם התאמה לתלמידי פיזיקה ולתלמידי א.א.א.

שימו לב, שתלמידים של מסלולים מסוימים (למשל מדעי המחשב או כימיה) נדרשים להשלים קורסים במכניקה, חשמל וגלים, וכן שיטות מתמטיות, אשר מהווים דרישות קדם לחלק מהקורסים.

 

החטיבה בנויה מ-32 נ״ז מתוכן xx  חובה:

קורסי חובה

 

מס קורס

נ״ז

הערות

כדה״א הדינמי

68127

4

 

גאולוגיה בנגב

68140

1.5

3 ימי סיור

מבוא למיפוי גיאולגי

68128

2

מחנה מיפוי + שיעורי הכנה

מחנה לימוד קיץ

70110

 

4

מחנה של 6 ימים+ פרוייקט מיפוי

מבוא לגאופיזיקה

70701

3

 

מבוא לסייסמולוגיה

70920

2

2 ש״ש + יום סיור במערכת תרועה

גאולוגיה סטרוקטורלית

70302

4

4שש + יום סיור

טקטוניקה

70603

3

 

 

 

 

 

בחירת חובה יש להשלים ל32 נז

 

מס קורס

נ״ז

הערות

מבוא למדעי הים

68104

3

 

תורת הרצף

77606

 

4

חלופי למושגי יסוד במכניקה של זורמים 

 

מושגי יסוד במכניקה של זורמים

82856

 

2

חלופי לתורת הרצף

גאולוגיה וגאופיזיקה של הסביבה הימית

84840

 

4

קורס מרוכז של שבוע במכון הבין-אוניברסיטאי באילת . כולל הפלגה 

שיטות סטטסיטיות במדעי כדה״א

82858

 

2

 

סיור נגב צפוני

70326

1.5

3 ימי סיור

מבוא לתורת האקלים

68105

4

 

מינרלים וסלעים

70417

3

 

מבוא לפענוח סייסמי

70523

2

 

פלאומגנטיות

70724

3

 

גאופיזיקה שימושית

70660

2

שיעורים+ 2 ימי סיור

 

 

 

 

 

דרישות הקדם בין הקורסים בחטיבה, מספר הנ״ז והסמסטר בו ניתן הקורס מרוכזים בתרשים הבא.

שימו לב, שייתכנו שינויים – עליכם להתעדכן בשנתון המעודכן. אנא בידקו מראש בשנתון שאתם עומדים בדרישות הקדם של כל הקורסים.

 

 

 

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע