החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול חטיבה במדעי הים (6033)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במדעי הים
( 595)
חובהחובה בחוג
לימודים בשנים ב' - ג'7
חובת בחירה8
בחירה בחוג17
חטיבה32
סה"כ נ"ז למסלול מינימום
מס שנים לתואר
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר


 

  חטיבת לימודים במדעי הים
 

לאוקיאנוסים תפקיד מכריע במערכת האקלים ובתהליכים חשובים אחרים בכדור הארץ. הם משמשים מקור למשאבי שונים (כגון אנרגיה, מזון, מים מותפלים) וכאמצעי תחבורה, וחשיבותם רבה לרווחת וכלכלת האנושות.
בשל מורכבותם וחשיבותם הרבה, חקר האוקינוסים מהווה אתגר מדעי מרתק עם השלכות מעשיות.
קורסי הבסיס בחטיבה למדעי הים הם מבוא למדעי הים בו ניתן לתלמידים מבט, על קצה המזגל, על כל תחומי האוקיאנוגרפיה וכן שיטות מחקר באוקיאנוגרפיה שהוא קורס הבסיס לאוקיאנוגרפיה "רטובה" הכולל הפלגה וביצוע מדידות בסיסיות (כגון פרופילים של טמפרטורה, מליחות, חמצן מומד וכד') באמצעות מכשירים מתקדמים. שאר הקורסים בחטיבה ניתנים לבחירה מתוך רשימת קורסים הכוללים אוקיאנוגרפיה רטובה, ומבחר קורסים מארבעת תחומי האוקיאנוגרפיה (ביולוגי, כימיה, פיסיקה וגיאולוגיה).

 

החל משנת הלימודים תשפ"א החטיבות יופיעו רק על גיליון הציונים וכבר לא יופיעו על הדיפלומות
 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע