החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול חטיבה במדעי כדור הארץ (6030)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג
לימודים בשנים ב' - ג'12.5
בחירה בחוג19.5
חטיבה32
מס שנים לתואר
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר


תלמידים מחוגים אחרים בפקולטה רשאים ללמוד חטיבת לימודים במדעי כדור הארץ. היקף החטיבה הנדרש הוא 32 נ"ז , המורכבים מקורסי חובה ובחירה.

החל משנת הלימודים תשפ"א החטיבות יופיעו רק על גיליון הציונים וכבר לא יופיעו על הדיפלומות

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע