החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו-חוגי (6020)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובהחובה בחוג750
לימודי מתמטיקה חובה27
חובהלימודים בשנים ב' - ג'8
חובת בחירה40
בחירה בחוג8
סה"כ בחוג55-62.589
לימודי תכנות4
אבני פינה4
חוג נוסף8955
סה"כ נ"ז למסלול מינימום148-155.5148
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


 

תלמידים במסלול הזה ילמדו בסיס חזק בפיסיקה יחד עם תכנית גמישה של קורסים באקלים, אטמוספירה ואוקיינוגרפיה. המסלול מעניק יתרון גדול למי שממשיך לתואר שני במדעי האטמוספירה או באוקיינוגרפיה ומאפשר לאותם סטודנטים להיות בחזית המחקר בנושאי אקלים, אטמוספירה ואוקיינוגרפיה. לחלופין, המסלול גם מאפשר להמשיך לתואר שני בפיסיקה עם מספר קטן יחסית של השלמות.

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע