החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות גאולוגיה ו-א.א.א (6019)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב: מדעי כדור הארץ שנה א'- מסלול דו חוגי או חד חוגי (6014)
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג14.5
לימודי יסוד חובה40
חובהלימודים בשנים ב' - ג'52
חובת בחירה34
סה"כ בחוג144.5
לימודי תכנות4
אבני פינה6
סה"כ נ"ז למסלול מינימום150.5
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


תלמידים המעונינים בתכנית זו. ילמדו במסגרת דו-חוגי את שתי ההתמחויות המוצעות לתלמידי בוגר במכון למדעי כדה"א.
הקורסים הניתנים בכל אחת משנות הלימוד סודרו באופן שימנע חפיפה במערכת השעות.
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז. 3 נ"ז מדעי הרוח ו-3 נ"ז מדעי החברה..

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע