החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה ומדעי הסביבה במסלול דו חוגי (6018)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי שנה א' (8037)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג22.522.5
לימודי יסוד חובה4040
חובהלימודים בשנים ב' - ג'4848
חובת בחירה3232
סה"כ בחוג146.5146.5
לימודי תכנות44
אבני פינה44
סה"כ נ"ז למסלול מינימום150.5150.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


תלמידים המעונינים בתכנית זו. ילמדו במסגרת דו-חוגי את שתי ההתמחויות המוצעות לתלמידי בוגר במכון למדעי כדה"א.

תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז. 3 נ"ז מדעי הרוח ו-3 נ"ז מדעי החברה..
 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע