החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות אקלים, אטמוספירה, אוקיינוגרפיה במסלול חד חוגי (5961)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי כדור הארץ שנה א'- מסלול דו חוגי או חד חוגי (6014)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג12.5
לימודי יסוד חובה40
חובהלימודים בשנים ב' - ג'25
חובת בחירה25
סה"כ בחוג106.5
לימודי תכנות4
חטיבה32
אבני פינה8
סה"כ נ"ז למסלול מינימום146.5
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


תלמיד רשאי ללמוד התמחות באקלים אטמוספרה ואוקיינוגרפיה כחוג יחיד בהיקף חד-חוגי. במקרה כזה עליו לכלול במסגרת לימודיו לתואר גם לימודים בחטיבת לימודים מובנית אחת לפחות מן הפקולטה או מחוץ לפקולטה. סה"כ בחטיבה נדרש 32 נקודות.

ידיעתכם תלמידים המשלבים מסלולים: 

 חד חוגי גאולוגיה (5960) עם חטיבה בפיסיקה

חד חוגי א.א.א (5961) עם חטיבה בפיסיקה.

הקורסים 77102 ו-77101 הם קורסים חליפיים של הקורסים שלמדתם בשנה א' 77130 ו-77131. לא ניתן להכיר בקורסים חליפיים. לכן הנכם מתבקשים לקחת עוד 13 נקודות מקורסי הבחירה של החוג הראשי.

שימו לב תלמיד הלוקח חטיבה מחוץ למכון בפקולטה למדעי הטבע  ככלל יש לשאול את מזכירות החוגים כימיה, פיסיקה , מתמטיקה האם הקורסים שלמדתם בשנה א' הם חליפיים לקורסים שניתנים בחטיבות השונות שצוינו ואם כן אתם נדרשים להשלים נקודות מהחוג הראשי.

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע