החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה במסלול חד חוגי (5960)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי כדור הארץ שנה א'- מסלול דו חוגי או חד חוגי (6014)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג14.5
לימודי יסוד חובה40
חובהלימודים בשנים ב' - ג'42
חובת בחירה6
סה"כ בחוג106.5
לימודי תכנות4
חטיבה32
אבני פינה8
סה"כ נ"ז למסלול מינימום146.5
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


תלמיד רשאי ללמוד התמחות בגאולוגיה כחוג יחיד בהיקף מצומצם. במקרה כזה עליו לכלול במסגרת לימודיו לתואר גם לימודים בחטיבת לימודים מובנית אחת לפחות מן הפקולטה או מחוץ לפקולטה. סה"כ בחטיבה נדרש 32 נקודות.

לידיעתכם תלמידים המשלבים מסלולים:  חד חוגי גאולוגיה (5960) עם חטיבה בפיסיקה, חד חוגי א.א.א (5961) עם חטיבה בפיסיקה.

הקורסים 77102 ו-77101 הם קורסים חליפיים של הקורסים שלמדתם בשנה א' 77130 ו-77131. לא ניתן להכיר בקורסים חליפיים. לכן הנכם מתבקשים לקחת עוד 13 נקודות מקורסי הבחירה של החוג הראשי.

שימו לב תלמיד הלוקח חטיבה מחוץ למכון בפקולטה למדעי הטבע  ככלל יש לשאול את מזכירות החוגים כימיה, פיסיקה , מתמטיקה האם הקורסים שלמדתם בשנה א' הם חליפיים לקורסים שניתנים בחטיבות השונות שצוינו ואם כן אתם נדרשים להשלים נקודות מהחוג הראשי.

 


תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 8 נ"ז. 4 נ"ז מדעי הרוח ו-4 נ"ז מדעי החברה. את מספר נקודות הזכות הנדרשות בקורסי אבני פינה בהתאם לשילוב חטיבה, יש לבדוק באתר  אבני פינה

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע