החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו חוגי (5959)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב: מדעי כדור הארץ שנה א'- מסלול דו חוגי או חד חוגי (6014)
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג12.5
לימודי יסוד חובה40
חובהלימודים בשנים ב' - ג'15
חובת בחירה24
סה"כ בחוג95.5
לימודי תכנות4
אבני פינה4
חוג נוסףלפי דרישה
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300במסלול הדו-חוגי לומדים תלמידים אשר בחרו באקלים אטמוספרה ואוקייינוגרפיה בהיקף מצומצם ובחוג נוסף גם הוא בהיקף מצומצם. פרטי הקורסים המתאימים והמוצעים במסלול זה נמצאים על האתר.
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז. 3 נ"ז מדעי הרוח ו-3 נ"ז מדעי החברה.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע