החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות גאולוגיה במסלול דו-חוגי (5958)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי כדור הארץ שנה א'- מסלול דו חוגי או חד חוגי (6014)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג14.5
לימודי יסוד חובה40
חובהלימודים בשנים ב' - ג'61
סה"כ בחוג119.5
לימודי תכנות4
אבני פינה4
חוג נוסףלפי דרישה
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


 

במסלול הדו-חוגי לומדים תלמידים אשר בחרו בגיאולוגיה בהיקף מצומצם ובחוג נוסף גם הוא בהיקף מצומצם. פרטי הקורסים המתאימים והמוצעים במסלול זה נמצאים על האתר.
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז. 3 נ"ז מדעי הרוח ו-3 נ"ז מדעי החברה. את מספר נקודות הזכות הנדרשות בקורסי אבני פינה בהתאם לשילוב החוגים, יש לבדוק באתר  אבני פינה

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע