החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות אקלים, אטמוספירה ואוקיינוגרפיה במסלול מורחב (5957)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב: מדעי כדור הארץ שנה א'- מסלול דו חוגי או חד חוגי (6014)
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג12.5
לימודי יסוד חובה40
חובהלימודים בשנים ב' - ג'58
בחירה בחוג23
סה"כ בחוג137.5
לימודי תכנות4
אבני פינה8
סה"כ נ"ז למסלול מינימום145.5
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


ההתמחות באקלים אטמוספרה אוקיינוגרפיה (מתחילה בשנה ב') שואפת להקנות לתלמידים הבנה מקיפה של מערכת אקלים כדור הארץ באמצעות לימוד מעמיק של שני האלמנטים המרכזיים המשתתפים בקביעת האקלים: האטמוספירה והאוקיאנוס. ההתמחות כוללת קורסים בהם נחשפים התלמידים לשיטות שונות לקביעת העבר האקלימי של כדור הארץ לגורמים הקובעים את אקלים כדור הארץ, את הטמפרטורה הגלובלית, משקעים ומאזן ההידרולוגי, רוחות וסופות והשפעתן של אלו על סביבת האדם.

הקורסים המתקדמים עוסקים בתהליכי תנועת האוויר באטמוספירה והמים באוקיאנוס, יצירת עננים והמטרת משקעים, המחזוריות הכימית של פחמן דו-חמצני, כימיה אטמוספרית, מעברי קרינה באטמוספירה,  והבנת השינויים שחלו באקלים של כדור הארץ בתקופות גיאולוגיות ושונות.

הלימודים כוללים גם קורסים עיוניים רבים המסתמכים על שיטות מתמטיות, פיסיקליות וכימיות שונות.  במסגרת קורסי הבחירה, יכולים התלמידים לבחור במגוון של קורסים מתחומים קרובים בהתאם לתחומי העניין שלהם, כגון: הידרולוגיה, איכות הסביבה, גיאוגרפיה ופיסיקה.
הלימודים בהתמחות מוצעים בהיקף חד חוגי מורחב, חד חוגי וחטיבה. ניתן לשלב עם לימודים באחד מחוגי הפקולטה: ביולוגיה, פיסיקה, כימיה , סביבה , מדעי המחשב ומתמטיקה וגם עם ההתמחות בגאולוגיה.
החוג למדעי כדור הארץ  גם מציע חטיבה באוקיינוגרפיה בשילוב עם חוגי הפקולטה למדעי הטבע.

המגמה לאקלים, אטמוספירה ואוקיינוגרפיה לתלמידים הבנה מקיפה של אקלים כדור הארץ כולל שני האלמנטים המרכזיים המשתתפים בקביעת האקלים: האטמוספירה והאוקיאנוס.
במסגרת התוכנית נחשפים גם התלמידים לשיטות שונות ללימוד ההסטוריה האקלימית של כדה"א בתקופות הקרח והתקופות הבין קרחוניות האחרונות והעבר העתיק יותר. התלמידים מקבלים תמונה מקיפה על הגורמים ומאזני האנרגיה של כדור-הארץ הקובעים את הטמפרטורה הגלובלית ,משקעים, מאזן הידרולוגי, רוחות והשפעתן של אלו על סביבת האדם.
מגוון הקורסים כולל נושאים כמו: תהליכי יצירת עננים והמטרת משקעים, תנועת האוויר באטמוספרה והדינמיקה של המים באוקיאנוס; לימוד מחזור הפחמן הדו-חמצני במערכת היבשה-אטמוספרה ואוקיאנוס, והשפעתו על שינויי הטמפרטורה העולמית השפעת זיהום האוויר על תהליכי יצירת הגשם והאופן שבו ניתן להגביר גשם ע"י זריעת עננים; החור באוזון באטמוספירה הגבוהה והקשר בין זיהום אוויר לאוזון בשכבות הנמוכות; חישה מרחוק של טמפרטורות פני השטח והאוקינוס; ופלאו-אוקיינוגרפיה והאקלים בעבר הגיאולוגי.

החל משנת הלימודים הנוכחית (תשע"ו), תוכנית הלימודים של שנה א' משותפת לכל תלמידי החוג למדעי כדור הארץ. משנה ב', התלמידים רשאים לבחור במגמה לאקלים, אטמוספירה ואוקיינוגרפיה.  לימודי שנה א' כוללים את קורסי החובה בחוג למדעי כדה"א ובפקולטה, כך שבסופה הם שולטים בבסיסים המתמטיים, הפיסיקליים, והכימיים הנדרשים בקורסים של שנים ב' ו-ג'.
במסגרת הקורסים שבשנים המתקדמות מתאפשרת גם יציאה להפלגת מחקר. במסגרת החוג מתקיימים גם לימודים לתארים מתקדמים.

הרכב הקורסים של תלמידי המוסמך נקבעים בהתיעצות עם המדריכים ו/או החוג בהתאם לחוגים השונים ודורשים את אישור ראש החוג. חלק מהקורסים למוסמך משותפים גם לתלמידי בוגר בשנה ג' (על פי המפורט בשנתון). קורסים המוצעים על החוג לאקלים אטמוספרה אוקיינוגרפיה מצוינים בקידומית 82XXX.
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 8 נ"ז. 4 נ"ז מדעי הרוח ו-4 נ"ז מדעי החברה.

תנאי קבלה לשנה ב' בחוג למדעי כדור-הארץ " בהתמחות אקלים אטמוספרה ואוקיאנוגרפיה"
בנוסף/במקביל לדרישות של האוניברסיטה לשנה ב', תנאי קבלה עבור מועמד שמעוניין ב"התמחות אקלים אטמוספרה ואוקיאנוגרפיה" הם כדלהלן:
קורסי מתמטיקה בהיקף של 10-12 נ"ז או יותר. קורסי פיסיקה בהיקף של 10-12 נ"ז או יותר, קורסי כימיה בהיקף של 10 נ"ז או יותר. אחרי קבלה לשנה ב' יחויב הסטודנט להשלים את שאר הקורסים הנדרשים במסלול 68105 מבוא לתורת האקלים, 68127 כדור הארץ הדינמי ו-68104 מבוא למדעי הים).למיפוי א' או קורס דומה, 68127 כדור הארץ הדינמי או קורס דומה, 68105 מבוא לתורת האקלים ו-68104 מבוא למדעי הים).


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע