החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות גיאולוגיה במסלול מורחב (5956)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי כדור הארץ שנה א'- מסלול דו חוגי או חד חוגי (6014)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג14.5
לימודי יסוד חובה40
חובהלימודים בשנים ב' - ג'65.5
בחירה בחוג13
סה"כ בחוג138
לימודי תכנות4
אבני פינה8
סה"כ נ"ז למסלול מינימום145
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


ההתמחות בגיאולוגיה (מתחילה בשנה ב') עוסקת בהתפתחות ובמבנה כדור הארץ ובאופן פעולתו, בתהליכים המתרחשים במעמקיו ובפני שטחו וביחסי הגומלין בין מעטפת הסלע של כדה"א עם האטמוספרה והאוקיאנוסים. בקורסים לומדים התלמידים להכיר מינרלים, סלעים ומאובנים, ולומדים על היווצרות רכסי הרים, תנועת הלוחות, רעידות אדמה והדינמיקה של כדור הארץ, שיטות תיארוך המבוססות על שעונים רדיואקטיביים, תנועות מי תהום, שטפונות, הידרולוגיה, התפתחות הנוף וגיאומורפולוגיה, יצירת סלעים והרי געש, בניית שוניות אלמוגים, היווצרות מאגרי נפט וגז, שינויי אקלים ועוד. במעבדות מכירים התלמידים מיכשור מדעי מודרני וקונים ידע אנליטי מתקדם בקביעת מבנה והרכב של מוצקים ותמיסות. במהלך שלוש שנות הלימודים מתקיימים כ-20 ימי מיפוי, סיור ומחקר בשדה, למעוניינים יש אפשרות להשתתף ב 5 ימי הפלגות ועבודת ים.
 
ניתן לשלב לימודים לגאולוגיה עם לימודים באחד מחוגי הפקולטה האחרים: ביולוגיה, פיסיקה, כימיה, סביבה, מדעי המחשב ומתמטיקה. תלמידים מצטיינים יוכלו לבנות תכנית לימודים אישית המשלבת לימודים בחוגים אחרים בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

סיורים ומחנות לימוד: לקורסי חובה ובחירה הכוללים סיורים ומחנות לימוד נדרש כושר גופני מתאים. יש להצטייד במשקפי מגן לכל הסיורים ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות. בהתאם להחלטות ועדת מלץ, הלינה בסיורי ומחנות החובה הינה על חשבון החוג ובמקומות שיקבעו על ידו. תלמיד המבטל הרשמתו לסיור לאחר התאריך הקובע יחוייב לשאת בהוצאותיו. בהתאם להוראות האוניברסיטה, עלות הארוחות היא על חשבון התלמידים. עלות סיורי הבחירה (עלות הלינה, הנסיעות והארוחות) היא על חשבון התלמידים.
 
ההרשמה לסיורים מסתיימת בתום השבוע השני של סמסטר א'. לאחר מכן, תתאפשר הרשמה במקרים מיוחדים (אם נותר מקום פנוי).
הרכב הקורסים של תלמידי המוסמך נקבעים בהתייעצות עם המדריכים ו/או החוג בהתאם לחוגים השונים ודורשים את אישור ראש החוג. חלק מהקורסים למוסמך משותפים גם לתלמידי בוגר בשנה ג' (על פי המפורט בשנתון).
הקורסים המוצעים על ידי החוג לגאולוגיה מצוינים בקידומת 70XXX.
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 8 נ"ז. 4 נ"ז מדעי הרוח ו-4 נ"ז מדעי החברה.
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע