החוג להנדסת חשמל ופיזיקה יישומית (581)
מסלול הנדסת חשמל ופיסיקה יישומית (7030)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
מסלולי המשך:
הנדסת חשמל ופיסיקה יישומית- התמחות במיקרו אלקטרוניקה (7031)
הנדסת חשמל ופיסיקה יישומית- התמחות באופטואלקטרוניקה (7032)
הנדסת חשמל ופיסיקה יישומית- התמחות בננו-הנדסה (7033)
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג הנדסת חשמל ופיזיקה יישומית
( 581)
חובה בחוג142
חובת בחירה 15
בחירה בחוג15
אבני פינה8
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום180
מס שנים לתואר4
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 400


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע