החוג למדעי החיים (570)
מסלול סביבה מדעי החיים במסלול דו-חוגי (8032)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג2114.5
לימודי יסוד חובה25
חובהלימודים בשנים ב' - ג'22
חובת בחירה24-2521
בחירה בחוג8
סה"כ בחוג82-836.59.5-70.5
לימודי תכנות4
אבני פינה64
חוג נוסף55.582-83
סה"כ נ"ז למסלול מינימום150156.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300