החוג לכימיה (560)
מסלול חטיבה בכימיה (5030)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בכימיה
( 560)
חובה בחוג20
סה"כ בחוג35
קורס ספרייה ובטיחותחובה
מס שנים לתואר
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר


תלמידים מחוגים אחרים בפקולטה רשאים ללמוד חטיבת לימודים בכימיה. היקף לימודי הכימיה הנדרש הוא 35 נ"ז לפחות, בהתאם לתכנית החטיבה.

שימו לב: תלמידי החוג למדעי החיים יבחרו בחטיבה היעודית (חטיבה בכימיה לתלמידי מדעי החיים) שמספרה 6036

החל משנת הלימודים תשפ"א החטיבות יופיעו רק על גיליון הציונים וכבר לא יופיעו על הדיפלומות