החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה חד חוגי מורחב - אתגר (5020)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג136
סה"כ בחוג142
אבני פינה8
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ נ"ז למסלול מינימום 150
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


 מתוך כוונה לקרב תלמידים מצטיינים אל המכון לכימיה באוניברסיטה העברית ובעיקר לקראת תארים מתקדמים, הוחלט ליצור תוכנית שתאפשר הכרות בלתי אמצעית של התלמידים המצטיינים בחוג עם המחקר הנעשה במכון לכימיה. מטרת התכנית היא לחשוף את התלמידים המצטיינים בכימיה ובתכניות המשולבות (כימיה-ביולוגיה והתכנית המשולבת: כימיה פיסיקה) למחקר מדעי כבר במהלך התואר הראשון ולטפח מצוינות כבסיס ללימודי תארים מתקדמים בהמשך.

התכנית מאפשרת הכרות בלתי אמצעית של התלמידים המצטיינים בחוג עם המחקר הנעשה במכון לכימיה. התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים בהרחבה ובהעמקה של לימודיהם. תכנית "אתגר" משלבת לימודים ייחודיים בקבוצות קטנות, בצד לימודים משותפים עם יתר תלמידי החוג, והיא מעודדת ומטפחת את הלימוד העצמאי ואת יכולות החקר של הסטודנט. בנוסף, התכנית מאפשרת השתלבות באחת ממעבדות המחקר במכון לכימיה, הכוללת עבודת מחקר עצמאית תחת הנחייתו של החוקר המנהל את המעבדה.עבודת המחקר יכולה להוות בסיס ללימודי מוסמך ואולי אף להמשך לימודים במסלול ישיר לדוקטורט. 

            יתרונותיה המרכזיים של התכנית:

  1. השתייכות לתכנית המצטיינים של המכון לכימיה של האוניברסיטה העברית.
  2. היכרות ישירה ובלתי אמצעית עם מיטב חוקרי המכון ועם מחקרם וקבוצותיהם. לכך יתרון לצורך השתלבות בקבוצות ובבחירת מנחים בהמשך.
  3. לימוד חשיבה וגישה מחקרית משלב מוקדם המסייעת גם בשאר הלימודים ובזיהוי החלקים החשובים בתהליך הלימודים.
  4. 16 נקודות זכות בתחומים מרתקים ובכיוונים הקרובים לליבו של התלמיד.

 

ההרשמה לתכנית הינה באמצעות איתור מראש על בסיס נתוני הקבלה לאוניברסיטה של המועמד/ת. עם קבלתו לתכנית יונחה המועמד להרשם לקורס החובה כרשום מטה: "סמינריון שנה א' לתלמידי אתגר" (69161).
ראו גם במידע על המסלול: "כימיה חד חוגי מורחב - אתגר" (מסלול 5020).

היקף הלימודים: תלמידי אתגר כימיה הלומדים במסלול כימיה חד חוגי מורחב (5020) נדרשים להשלים 150 נ"ז לתואר בוגר. תלמידי החוג לכימיה הלומדים בתכנית במסלול: "כימיה חד חוגי מורחב", ירשמו למסלול היעודי: "כימיה חד חוגי מורחב - אתגר" (5020) . תלמידי המסלולים האחרים: כימיה חד חוגי וכימיה דו חוגי, יוסיפו לתכנית הלימודים את קורסי התכנית באמצעות מזכירות החוג לכימיה, לאחר שקיבלו אישור קבלה לתכנית ממרכזי התכנית . קורסים אלה הינם ייעודיים לתכנית ונוספים על חובות התואר הרגיל בכימיה.

 

 קורסי חובה:

1.     "סמינריון שנה א' לתלמידי אתגר" (69161)
2.     "סמינריון שנה ב' לתלמידי אתגר" חלק א' (69656) + "סמינריון שנה ב' לתלמידי אתגר" חלק ב' (69329)
3.     "מפגש מודרך לתלמידי אתגר עם המחקר הכימי" (ׁ69857ׁׁׁׁׂׂׂׂׂ)

קורס רשות מומלץ: מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית למדעים מדוייקים (69330). 

ניתן להמיר את קורס "מעבדה בכימיה פיזיקלית" (69313) בקורס זה, הכולל פרויקט והצגתו. מעבדה זו מומלצת במיוחד, ואנו מעודדים את הסטודנטים לבחור בה.

שימו לב: דרישת קדם להשתתפות במעבדה זו: ממוצע 85 בשני הקורסים: כימיה פיסיקלית א' (69163) ו - כימיה פיסיקלית ב' (69301).

 

פירוט התכנית:

שנה א' :

סמסטר א' – הרצאות חוקרים מהמכון. חוקרים שונים מהמכון ירצו בפני הסטודנטים אחת לשבוע על הנושאים הנחקרים במעבדותיהם. המטרה: לחשוף את התלמידים בשפה פשוטה לחוקרים ולתחומי המחקר שלהם. 

סמסטר ב' – הכנה להרצאת סמינריון. בתקופה זו יחברו הסטודנטים לחוקרים מהמכון שישמשו כחונכים. החונך ינחה את הסטודנטים בקריאת מאמרים, התמצאות במאגרי מידע מדעיים, ויכין אותם לקראת מתן הרצאה בתום הסמסטר על תחום מחקרי אליו נחשף הסטודנט תוך קריאת המאמרים והדיון בהם. בסוף סמסטר ב' יתקיים יום הרצאות מרוכז שבו ירצה כל סטודנט על אחד מנושאי המחקר אליהם נחשף במסגרת החונכות. במהלך שנה א', יתקיימו סיורים במעבדות המחקר במכון לכימיה, במטרה לחשוף את הסטודנטים לעבודת המחקר היומיומית, ולאפשר היכרות מעמיקה יותר עם קבוצות המחקר השונות.

 

שנה ב' :

סמסטר א' – הרצאות חוקרים מהמכון ומציאת מנחה לפרויקט אתגר. הסטודנטים מוזמנים להצטרף לסטודנטים של שנה א' ולשמוע הרצאות נוספות אותן לא שמעו בשנה הקודמת.

בנוסף, על כל סטודנט לפנות באופן עצמאי לחוקרים אשר יהיה מעוניין להשתלב במעבדתם, ולמצוא לעצמו מנחה לפרויקט אתגר. עד תחילת סמסטר ב' יש לסכם הנחייה עם מנחה וליידע את ראש התכנית.


סמסטר ב' - תחל השתלבות במעבדת מחקר. הסטודנטים ישתלבו במעבדת המחקר של המנחה שלהם, ויחשפו למחקר ולשיטות העבודה בקבוצה. בנוסף, יתחילו לאסוף חומר רקע שיכין אותם לקראת עבודת המחקר העצמאית שלהם. בסוף סמסטר ב' יתקיים יום הרצאות מרוכז שבו יציג כל סטודנט את תכנית המחקר העתידית שלו ואת שיטות העבודה בהן יעשה שימושהצעת המחקר תוגש גם בכתב בפורמט מובנה קצר. 

 

שנה ג' :

בשנה זו יחל מחקר מודרך וביצוע פרויקט מחקר לאורך השנה במעבדת המנחה. תוצאות הפרויקט תוצגנה בשני אופנים: א. הצגת פוסטר מדעי במסגרת יום הפקולטה כמקובל בכנסים מדעיים. ב. הרצאת סמינריון שתוצג לקראת סוף סמסטר ב' בפני המנחה, ראש התכנית ותלמידי התכנית. בתום הסמסטר יגיש התלמיד עבודה מסכמת בכתב בפורמט מאמר. הציון הסופי יבוסס על העבודה בכתב, הרצאת הסמינריון, והערכת המנחה על העבודה במעבדה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז התכנית: פרופ' מיטל רכס meital.reches@mail.huji.ac.il / מרכזת אדמיניסטרטיבית - גב' אוריאן אלימלך:  orian.elimelech@mail.huji.ac.il

 

ניתן להצטרף לתוכנית בשנה ב' לתואר. תנאי הקבלה לתכנית: ציון ממוצע 85.
תלמיד המתקבל לתכנית מחויב בהשלמת היקף הנ"ז בהתאם למסלול החדש. תלמידים שהתקבלו לשנה ב' מחוייבים בלימוד הקורס: "סמינריון משלים שנה ב' - אתגר כימיה" (69990). 

על תלמידי התכנית לעמוד בתנאי המעבר כלהלן על מנת להמשיך בלימודיהם בה:

  1. תנאי מעבר משנה א' לב' : ממוצע 82 לפחות.
  2. תנאי מעבר משנה ב' לג': ממוצע 85 לפחות.

 

*** לא תתאפשר קבלה לשנה ג' בתכנית.

 

כמו כן תלמידים שיבחרו שלא להמשיך בתכנית, יוכלו לקבל הכרה בנ"ז הקורס: "סמינריון שנה א' - אתגר " (69161) לללימודיהם בחוג לכימיה, בתחנת יציאה מוגדרת אחת: בין שנה א' לשנה ב'.
תלמידים שיפרשו מהתכנית בין שנה ב' לג' - לא יקבלו הכרה בנ"ז לצורך לימודי התואר בכימיה ויחוייבו בהשלמת הנ"ז בחוג.

תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של 2 קורסי בחירה שנלמדים באוניברסיטה בשפה האנגלית. תנאי זה רלוונטי לכל תלמיד בוגר שהחל את לימודיו בשנת תשפ"ב.

לתשומת לב, סטודנטים בתכנית אתגר כימיה אינם יכולים ללמוד במקביל בתכנית אמירים טבע.