החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה- אתגר חד חוגי (5014)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג108
סה"כ בחוג120
חטיבה32 לפחות
אבני פינה8
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ נ"ז למסלול מינימום160
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של 2 קורסי בחירה שנלמדים באוניברסיטה בשפה האנגלית. תנאי זה רלוונטי לכל תלמיד בוגר שהחל את לימודיו בשנת תשפ"ב.

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע