החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה במסלול דו-חוגי (5011)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג94
סה"כ בחוג100
אבני פינה4
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ נ"ז למסלול מינימום134 לפחות
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


אם אתם מרגישים שכימיה היא בשבילכם אך מעוניינים לשלבה עם מקצוע נוסף על פי תחומי העניין שלכם, מסלול זה: כימיה דו חוגי (5011) הוא הבחירה הנכונה עבורכם. התכנית היא תלת שנתית (שישה סמסטרים) ולכן מאתגרת. 
היקף לימודי הכימיה הנדרש במסלול זה הוא לפחות 100 נ"ז, כולל הלימודים במתמטיקה, פיסיקה ותכנות. 
תלמידים המשלבים לימודי כימיה עם לימודי חוג נוסף ממדעי הטבע רשאים למלא את חובת הלימודים המשותפים בקורסים של החוג לכימיה או בקורסים מקבילים באותה רמה לפחות המוצעים בפקולטה ובכל מקרה:
הכלל  המנחה הוא כי תלמידים במסלולים בהם מתקיימים קורסים דומים מקבילים ילמדו את הקורס המתקדם יותר.  לדוגמא: תלמידי המסלול הדו חוגי - כימיה ביולוגיה נדרשים ללמוד את הקורסים: "מבוא לכימיה" (69107), כימיה אורגנית א' (69128), כימיה פיסיקלית א' (69163).

 

חשוב מאוד: להכרה בלימודים מתקדמים בקורסים מקבילים מחוג אחר יש לפנות למזכירות החוג לכימיה לבדיקה ואישור הפטור. במסלולים בהם קיימת חובת קורסים שהינם קורסים משותפים לשני המסלולים (כמו לדוגמא בשילוב הדו חוגי - כימיה - כדה"א), אנו ממליצים להגיע למזכירות החוג לבדיקה וייעוץ לגבי חובת הלימודים בחוג.

עקב היקף לימודים גדול במסלול הנ"ל, תלמידי המסלול מחויבים בקורסי אבני פינה בהיקף מופחת של 6 נ"ז (3 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו - 3 נ"ז מתחום מדעי החברה). עם זאת, את מספר נקודות הזכות הנדרשות בקורסי אבני פינה, יש לבדוק באתר  אבני פינה

בוגרי המסלול יוכלו להמשיך לימודיהם במחקר לתואר שני כן עומדות בפניהן אפשרויות תעסוקה מגוונות בשוק החופשי הכולל תעשיות כימיות מסורתיות או עתירות ידע, מעבדות מחקר ממשלתיות או פרטיות, מוסדות חינוך או בריאות.

תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של 2 קורסי בחירה שנלמדים באוניברסיטה בשפה האנגלית. תנאי זה רלוונטי לכל תלמיד בוגר שהחל את לימודיו בשנת תשפ"ב.