החוג לכימיה (560)
מסלול תואר כפול כימיה-רוקחות (5017)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג99
חובת בחירה11
סה"כ בחוג110
אבני פינה6
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ נ"ז למסלול מינימום116
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


התוכנית מאפשרת לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון בכימיה באוניברסיטה העברית ללמוד במקביל תואר בוגר ברוקחות, ולהשלים לאחר כארבע שנים וחצי - שני תארים ראשונים בכימיה וברוקחות. הלימודים מחולקים כך שבשנתיים הראשונות הם יוקדשו ללימודי כימיה, בשנה שלישית לשני התחומים יחד כשבתום השנה הזו הם יסיימו את כלל הדרישות לתואר בכימיה. השנה רביעית וחצי מהחמישית יוקדשו ללימודי מקצוע הרוקחות. לאחר תקופת התמחות בת שישה חודשים יזכו הסטודנטים לתואר המיוחל ברוקחות ורישיון ממשרד הבריאות לעסוק ברוקחות לאחר תקופת ההתמחות.

 

תנאי קבלה: התלמידים המעוניינים במסלול זה יתקבלו בשלב הראשון לחוג לכימיה ובסוף שנה שנייה ללימודי הכימיה, יוכלו להמשיך את הלימודים במסלול לתואר כפול בכימיה-רוקחות במידה וממוצע הציונים בשנתיים הראשונות הוא 80 ומעלה.

שכר לימוד: התלמיד ישלם עבור שנותיו באוניברסיטה, כלומר עבור 5 שנות לימוד  502% שכ"ל שנתי.

 

בוגרי החוג לכימיה ימשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

 • המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות.
 • השתלבות בצוותי מחקר במוסדות להשכלה גבוהה ובמכוני מחקר ציבוריים.
 • תעסוקה במעבדות כימיות וביוכימיות בתחום הרפואה ובתעשיית התרופות.
 •  תעסוקה בתעשיות עתירות הידע שכוללות תחומים כמו מיקרואלקטרוניקה, ביוטכנולוגיה, פולימרים, דשנים וחומרי הדברה, פטרוכימיה ומחצבים.
 • תעסוקה בתעשיות מעולמות תוכן שונים, למשל: מזון, צילום, בפיתוח התמחות בייצור מוצרים ספציפיים
 • השתלבות בחברות תעשייה כבקרי איכות מקצועיים.
 • תעסוקה במעבדות אנליטיות תעשייתיות.
 • תעסוקה בהוראה בבתי-ספר תיכוניים (בשילוב עם לימודי תעודת הוראה).
 • השתלבות בתחומי מנהל ציבורי הדורשים השכלה מדעית ותעשיית הביטחון - במעבדות משטרה ושירותי ביטחון.
 • השתלבות בניהול ו/או פיקוח על צוותים המפעילים מתקני ייצור.
 • השתלבות בעולם האנרגיה ואיכות הסביבה - עבודה בפיתוח מקורות אנרגיה חדשים, עבודה בטיפול בבעיות זיהום ומים.

תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של 2 קורסי בחירה שנלמדים באוניברסיטה בשפה האנגלית. תנאי זה רלוונטי לכל תלמיד בוגר שהחל את לימודיו בשנת תשפ"ב.

למידע נוסף:

החוג לכימיה:

ראש החוג לכימיה: פרופ' ליעוז אתגר, lioz.etgar@mail.huji.ac.il

מזכירה לענייני הוראה ותלמידים: אילונה גז'ילייבה, ilonag@savion.huji.ac.il  02-6585273.

מנהלנית הוראה ותלמידים: דורית פחימה, doritpa@savion.huji.ac.il 02-6585267.

ביה"ס לרוקחות:

סגן ביה"ס לרוקחות: פרופ' בעז תירוש, boazt@ekmd.huji.ac.il 02-6758730.

מזכירות ביה"ס לרוקחות: אתי מרון, etib@savion.huji.ac.il  02-6757915