החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה בהתמחות ננו-מדע וננו-טכנולוגיה (4070)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג התמחות בננו-מדע וננו-טכנולוגיה
( 5602)
חובה בחוגראה ת"ל
חובת בחירהראה ת"ל
בחירה בחוגראה ת"ל
סה"כ נ"ז למסלול מינימום35
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 200


יועץ החוג ויו"ר וועדת הלימודים הוא דר'