החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה- מוסמך לא מחקרי (2041)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 200