החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות- פיסיקה חד חוגי עם חטיבה במדעי המחשב (2063)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תכנית תלפיות (2055)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במדעי המחשב
( 5210)
חובהחובה בחוג79
לימודי מתמטיקה חובה38
סה"כ בחוג117
סה"כ נ"ז למסלול מינימום160158
מס שנים לתואר333
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300300