החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה - מוסמך מחקרי (1040)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
חובה בחוג2
חובת בחירה15-18
בחירה בחוג10-19
סה"כ נ"ז למסלול מינימום30-36א.   המסלול המחקרי מכין את התלמידים לעבודת מחקר עצמאית וללימודים לתואר השלישי.
ב.   מסלול זה כולל לימודים בהיקף של  30-36 נ"ז ועבודת גמר.
ג.    קורסי מושגי היסוד מחולקים לשלוש קטגוריות: גיאומטריה וטופולוגיה; אנליזה; אלגברה.
ד.   התלמיד חייב לבחור לפחות שלושה קורסי "מושגי יסוד" המופיעים בשנתון, לפחות שניים מתוכם בשנת הלימודים הראשונה. על התלמידים לבחור את קורסי מושגי היסוד לפחות משתי קטגוריות שונות. כמו כן ישתתף התלמיד בסמינריון לתלמידי מוסמך (אחד לפחות). על התלמיד ללמוד גם סדנה מתקדמת במתמטיקה (1) או (2) (אחת לפחות) או לחילופין קורס מושגי יסוד נוסף.
ה.   תלמיד שירצה ללמוד יותר משני סמינריונים ידרש לאישור מיועץ המוסמך.
ו.    תלמיד שלמד רק שלושה קורסי "מושגי יסוד" וממשיך בלימודיו כתלמיד מחקר, יידרש ללמוד קורס נוסף (רביעי) של "מושגי יסוד" במסגרת לימודיו לקראת התואר השלישי.
ז.    התלמיד ירכיב את תכנית לימודיו בהתייעצות עם מורי החוג ועם היועץ לתלמידי המוסמך. היועץ ידאג לאיזון בבחירת המקצועות, תוך התחשבות בנושאי התעניינותו והתמחותו של התלמיד, ובמקצועות שלמד לקראת התואר בוגר. להשלמת מכסת הנקודות ישתתף התלמיד בקורסי בחירה המיועדים לתלמידי שנה ג' ומוסמך.
ח.   לקראת סוף השנה הראשונה ללימודים, על התלמיד למצוא מנחה/מדריך.
ט.   בעבודת הגמר יסכם התלמיד לעומק נושא או מאמר מחקרי חשוב. העבודה יכולה גם להיות בנויה סביב תרומה מחקרית של התלמיד.
י.    במסגרת מכסת המינימום של 30 נ"ז יוכל התלמיד (כפוף לאישור המדריך) לקחת קורס קריאה של 2 נ"ז (80539) כהכנה לעבודת הגמר.
יא.  תלמיד מוסמך חייב בהגשת תרגילים בקורסים בהם ניתנים תרגילים.
יב.  לסיום הלימודים ייבחן התלמיד בע"פ בפני שלושה בוחנים (כולל המדריך בעבודת הגמר). ציונו הכללי של התלמיד לתואר במסלול זה ייקבע על פי הציון המשוקלל בקורסים (40%), ציון בחינת הגמר (30%) וציון עבודת הגמר (30%).
יג.   בבחינת הגמר יידרש התלמיד להוכיח את ידיעותיו בתחום התמחותו סביב עבודת הגמר וכן לגלות שליטה בידע מתמטי כללי שרכש בשנות לימודיו לתארים בוגר ומוסמך.
יד.  תלמיד אשר סיים את כל הקורסים שבתכנית לימודיו למוסמך, וקיבל בהם ציון ממוצע של 85 לפחות, יוכל לעבור למסלול ישיר לתואר דוקטור.  קבלתו מותנית בהמלצת יו"ר החוג ובהצלחה בבחינת הסינון למסלול הישיר. (ראה הוראות בדבר המסלול הישיר בפרק "הלימודים לתואר מוסמך" בשנתון זה.)
טו.  כל חריגה מהתכנית היא באישור יו"ר החוג בלבד.