החוג למתמטיקה (530)
מסלול סביבה מתמטיקה במסלול דו-חוגי (8036)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג6220.5
לימודים בשנים ב' - ג'11
חובת בחירה25
לימודי חובה למדגישים פיסיקה או כימיה12
סה"כ בחוג6272.5
לימודי תכנות4
אבני פינה44
חוג נוסף73.562
סה"כ נ"ז למסלול מינימום139.5139.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300