החוג למתמטיקה (530)
מסלול תכנית תלפיות- חד חוגי מתמטיקה עם חטיבות בפיסיקה ומדעי המחשב (2062)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תכנית תלפיות (2055)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בפיסיקה
( 5422)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה במדעי המחשב
( 5210)
סה"כ נ"ז למסלול מינימום155
מס שנים לתואר3333
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300300300