החוג למתמטיקה (530)
מסלול תכנית תלפיות- מתמטיקה מדעי המחשב עם חטיבה בפיסיקה (2059)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תכנית תלפיות (2055)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
סה"כ נקודות בחוג תכנית תלפיות
( 520)
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בפיסיקה
( 5422)
מס שנים לתואר333
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300300