החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה סטטיסטיקה ומדע הנתונים במסלול דו חוגי (1025)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג סטטיסטיקה ומדע הנתונים
( 824)
חובהחובה בחוג45
חובה בחוג49
חובת בחירה11-12
בחירה בחוג5-6
12
סה"כ בחוג62
61
לימודי תכנות2
אבני פינה4
חוג נוסף49
סה"כ נ"ז למסלול מינימום61
134
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום61
מס שנים לתואר3
3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 150
300תכנית זו משלבת לימודים בחוגים מתמטיקה וסטטיסטיקה ומדע הנתונים. התכנית מקנה לתלמידים כלים לחשיבה וניסיון מעשי בשני התחומים. השילוב ייתן לתלמידים ערך מוסף בתחומים כגון מתמטיקה שימושית, פיתוח מודלים הסתברותיים ועוד.
א. לימודים אלו פתוחים לתלמידים שהתקבלו לשני החוגים. ניתן להצטרף למסלול תוך כדי לימודי התואר הראשון במתמטיקה
ב. התלמידים לומדים מתמטיקה בהיקף דו חוגי (1011) או חד חוגי מורחב (1010) ואת לימודי החוג לסטטיסטיקה ומדע הנתונים.
גלמידע מפורט על דרישות הלימודים של החוג לסטטיסטיקה ומדע הנתונים במסלול הדו חוגי ראו שנתון סטטיסטיקה ומדע הנתונים במדעי החברה.
 

  מבנה הלימודים:

  לימודי סטטיסטיקה    61 נ"ז  

  לימודי מתמטיקה       62 נ"ז

  לימודים משלימים      11 נ"ז

  סה"כ                       134  נ"ז