החוג למתמטיקה (530)
מסלול מתמטיקה סטטיסטיקה במסלול דו-חוגי (1022)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג סטטיסטיקה
( 320)
חובהחובה בחוג44
חובה בחוג35
חובת בחירה11-12
בחירה בחוג6-7
14
סה"כ בחוג62
49
לימודי תכנות2
אבני פינה4
חוג נוסף49
לימודים משלימים17
סה"כ נ"ז למסלול מינימום134
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


 
תכנית זו משלבת לימודים בחוגים מתמטיקה וסטטיסטיקה ומדע הנתונים. התכנית מקנה לתלמידים כלים לחשיבה וניסיון מעשי בשני התחומים. השילוב ייתן לתלמידים ערך מוסף בתחומים כגון מתמטיקה שימושית, פיתוח מודלים הסתברותיים ועוד.
א.   לימודים אלו פתוחים לתלמידים שהתקבלו לשני החוגים. ניתן להצטרף למסלול תוך כדי לימודי התואר הראשון במתמטיקה. 
ב.   התלמידים לומדים מתמטיקה בהיקף דו חוגי (1011)  או חד חוגי מורחב (1010) ואת לימודי החוג לסטטיסטיקה ומדע הנתונים.
ג.    למידע מפורט על דרישות הלימודים של החוג לסטטיסטיקה ומדע הנתונים במסלול הדו חוגי ה ראו שנתון סטטיסטיקה ומדע הנתונים במדעי החברה.

 

  מבנה הלימודים:

  לימודי סטטיסטיקה    49 נ"ז

  לימודי מתמטיקה       62 נ"ז

  לימודים משלימים      23 נ"ז

  סה"כ                       134 נ"ז