החוג לכלכלה ומינהל עסקים (343)
מסלול מוסמך כלכלה פיננסית מחקרי (3432)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה ב'
מסלולי המשך:
מוסמך כלכלה פיננסית - לא מחקרי (3431)

היקף הלימודים במסלול


היקף הלימודים הכולל במסלול זה הינו 44 נ"ז + עבודת הגמר.

מתוכם 11 קורסי חובה בביה"ס למינהל עסקים, ו-15 נ"ז  קורסי חובה בכלכלה.

היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים – 22 נ"ז.

היקף הלימודים הכולל במסלול זה הינו 48 נ"ז,

מתוכם 14-17 קורסי חובה בביה"ס למינהל עסקים, ו-15 נ"ז  קורסי חובה בכלכלה.

היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים – 22 נ"ז.

מסלול לימודים זה פתוח בפני בוגרי כלכלה ופכ"מ בעלי הישגים גבוהים במיוחד, אשר התקבלו ללימודי מוסמך במסלול המשותף לכלכלה ולמנהל עסקים. תוכנית הלימודים מקנה לתלמידים ידע רחב ומעמיק במימון, הנתמך בבסיס איתן בכלכלה. התוכנית מתאימה גם לתלמידים המעוניינים להמשיך בלימודי מחקר בתחום המימון והכלכלה הפיננסית. 

בתוכנית קיימים שני מסלולי לימוד: מסלול לא-מחקרי ומסלול מחקרי. הקבלה למסלול המחקרי מותנת באישור ראש התכנית.

מסלול לא–מחקרי

היקף הלימודים הנדרש בתוכנית הוא 48 נ"ז כאשר מתוכם  17-14 נ"ז לימודי חובה במנהל עסקים ו- 15 נ"ז לימודי חובה בכלכלה (פירוט הקורסים מופיע בהמשך). היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים – 22 נ"ז. לימודי בחירה ישלימו את היקף הלימודים ל–48 נ"ז.

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר)

היקף הלימודים הנדרש בתוכנית הוא 44 נ"ז כאשר מתוכם 14-17 נ"ז לימודי חובה  במנהל עסקים ו- 15 נ"ז לימודי חובה בכלכלה. בנוסף, התלמיד יגיש עבודת גמר. היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים – 22 נ"ז. לימודי בחירה ישלימו את היקף הלימודים ל- 44 נ"ז (לא כולל עבודת הגמר).

לימודי השלמה לשני המסלולים  

א) שימו לב כי סיום הקורסים 'אלגברה ליניארית לכלכלנים' (57509/52323), ו-חדו"א מתקדם לכלכלנים' (57556) בציון ממוצע 80 לפחות, מהווה תנאי קדם לקבלה לתואר מוסמך במחלקה לכלכלה. מומלץ מאוד ללמוד אותם כבר במסגרת לימודי הבוגר, על מנת לא לעכב את תחילת לימודי המוסמך.

ב) יש ללמוד את שני קורסי החובה הבסיסיים המופיעים להלן במסגרת לימודי הבוגר או בשנת הלימודים הראשונה לתואר מוסמך. קורסים אלה אינם נכללים  במניין הנקודות לתואר והציונים הניתנים בהם אינם נכללים  בשקלול הציונים הסופי בתואר.

 

מס' קורס

שם הקורס

מס' קורס

שם הקורס

נ"ז

55902

מבוא לחשבונאות

55802

יסודות החשבונאות*

3

55904

מבוא למימון

55803

יסודות המימון*

3

* קורסים חלופיים; ציון המעבר בכל אחד מהקורסים הוא  70

 

 

 

 

 

לימודי חובה לשני המסלולים 

לימודי חובה במנהל עסקים

לימודי חובה בכלכלה

שנה א'

שנה א'

מס'

שם הקורס

נ"ז

מס'

שם הקורס

נ"ז

55846

השקעות וניירות ערך  

או

3

57819

מיקרו כלכלה למוסמך 

4

55832

ניהול פיננסי

(מומלץ לקחת את שני הקורסים, הקורס השני יוכר כקורס בחירה)

3

 

 

 

 

 

 

57800

תיאוריה מקרו-כלכלית א'

4

55710

נושאים בכלכלה פיננסית ב' ( יש ללמוד את הקורס במקביל לקורס: 55977)                                      

2

57824

אקונומטריקה למוסמך א'

4

 55977

מערכות פיננסיות מסביב לעולם

3

57588

מימון למוסמך

3

שנה ב'

שנה ב'

55907

סמינר בכלכלה פיננסית

3

 

 

 

 

סמינר במימון

(לתלמידי המסלול הלא-מחקרי בלבד) מתוך רשימת הסמינרים המופיעה בהמשך

3-6

 

 

 

74445

עבודת גמר למוסמך – בכלכלה או במנהל עסקים  (לתלמידי המסלול המחקרי)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתשומת לבכם:

- תלמידים מחויבים בתוכנית הלימודים המופיעה בשנתון של השנה שבה החלו לימודיהם.

- תלמידים ותיקים מתבקשים לוודא עם מזכירות בית הספר בזמן תקופת השינויים של סמסטר א' את עמידתם בחובות הקורסים של התוכנית (מאחר שחלק מקורסי החובה לא ניתנו מדי שנה, ולעיתים הוחלפו בקורסים אחרים). 

קורסים מחליפי-סמינר במימון (חובה לכל התלמידים בתוכנית לקחת קורס אחד לפחות מתוך רשימת הקורסים בקבוצה זו; כדאי מאד לקחת יותר מקורס אחד, שייחשב במסגרת קורסי הבחירה)

55932 ניהול קרן השקעות                                                                                                        6 נ"ז

55847  בחירת תיקי השקעות                                                                                                  3 נ"ז

55713 מימון ניסויי והתנהגותי                                                                                               3 נ"ז

55721 חידושים פיננסים לפיתוח כלכלי                                                                                 3 נ"ז

55789 קריאה מודרכת לתלמידים מתקדמים במימון ו/או בכלכלה פיננסית                  2 נ"ז

[מיועד לתלמידי דוקטורט במימון ותלמידי כלכלה פיננסית בלבד, ציון "השתתפות פעילה"]                                                              

 

לימודי בחירה לשני המסלולים

ניתן ללמוד קורסי בחירה בכלכלה או בביה"ס למנהל עסקים לפי הפירוט שלהלן. קורסי בחירה נוספים במימון ובתחומי יידע אחרים שאינם ברשימה ניתן ללמוד באישור ראש התוכנית פרופ' ישי יפה.

 

לימודי בחירה מומלצים במנהל עסקים

55817  ניתוח חברות והערכת שווי -  ד"ר בנימין (ביני) סגל                                           3 נ"ז 

55709 אופציות ונכסים מותנים -   ד"ר אורית מילוא                                                      3 נ"ז

55728 אג"חים -   מר יוסי לוי                                                                                    3 נ"ז

55732 אקטיביזם של משקיעים מוסדיים –  פרופ' ג'וליאן פרנקס -מומלץ במיוחד לתלמידי התוכנית -    1 נ"ז

55663 קרנות נאמנות –   פרופ' נח סטופמן                                                              1 נ"ז

55775 מימון המונים ושווקים אלטרנטיביים –  פרופ' אורלי שדה                                   2 נ"ז

55916 תחרות ומבנה שווקים - ד"ר ליעד בלומרוזן                                                     3 נ"ז

55766 מימון יזמות מתקדם – פרופ' מרקו דה רין                                                      1 נ"ז

55747 אסטרטגיה בשווקים מתעוררים (כרגע לא ברור אם יתקיים בתשפ"ב) – פרופ' שרון בלנזון                              

 

לימודי בחירה בכלכלה

57866  מבנה שווקים למוסמך א'                                                                3 נ"ז

57861 כלכלה עירונית למוסמך                                                                   4 נ"ז

57874 סוגיות במדיניות מיסוי                                                                     2 נ"ז

57963 משחקים וכלכלת אינפורמציה (מיקרו כלכלה ב')                                  4 נ"ז

57966 נושאים בתכנון מנגנונים  ( מיקרו כלכלה ג')                                        4 נ"ז

57780 נושאים נבחרים בכלכלת אינפורמציה ג'                                             2 נ"ז

57781 סדנה בארגון תעשייתי ואקונומטריקה (באישור המרצה: ד״ר אלון איזנברג)    2 נ"ז

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע