החוג לכלכלה ומינהל עסקים (343)
מסלול מוסמך כלכלה פיננסית - לא מחקרי (3431)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב: מוסמך כלכלה פיננסית מחקרי (3432)
שנה א'
שנה ב'

היקף הלימודים במסלול


היקף הלימודים הכולל במסלול זה הינו 48 נ"ז,

מתוכם 14-17 קורסי חובה בביה"ס למינהל עסקים, ו-15 נ"ז  קורסי חובה בכלכלה.

היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים – 22 נ"ז.

מסלול לימודים זה פתוח בפני בוגרי כלכלה ופכ"מ בעלי הישגים גבוהים במיוחד, אשר התקבלו ללימודי מוסמך במסלול המשותף לכלכלה ולמנהל עסקים. תוכנית הלימודים מקנה לתלמידים ידע רחב ומעמיק במימון, הנתמך בבסיס איתן בכלכלה. התוכנית מתאימה גם לתלמידים המעוניינים להמשיך בלימודי מחקר בתחום המימון והכלכלה הפיננסית. 

בתוכנית קיימים שני מסלולי לימוד: מסלול לא-מחקרי ומסלול מחקרי. הקבלה למסלול המחקרי מותנת באישור ראש התכנית.

 

מסלול לא–מחקרי

היקף הלימודים הנדרש בתוכנית הוא 48 נ"ז כאשר מתוכם  17-14 נ"ז לימודי חובה במנהל עסקים ו- 15 נ"ז לימודי חובה בכלכלה (פירוט הקורסים מופיע בהמשך). היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים – 22 נ"ז. לימודי בחירה ישלימו את היקף הלימודים ל–48 נ"ז.

 

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר)

היקף הלימודים הנדרש בתוכנית הוא 44 נ"ז כאשר מתוכם 14-17 נ"ז לימודי חובה  במנהל עסקים ו- 15 נ"ז לימודי חובה בכלכלה. בנוסף, התלמיד יגיש עבודת גמר. היקף הלימודים המינימלי בכל אחד מהחוגים – 22 נ"ז. לימודי בחירה ישלימו את היקף הלימודים ל- 44 נ"ז (לא כולל עבודת הגמר).

 

לימודי השלמה לשני המסלולים  

א) שימו לב כי סיום הקורסים 'אלגברה ליניארית לכלכלנים' (57509/52323), ו-חדו"א מתקדם לכלכלנים' (57556) בציון ממוצע 80 לפחות, מהווה תנאי קדם לקבלה לתואר מוסמך במחלקה לכלכלה. מומלץ מאוד ללמוד אותם כבר במסגרת לימודי הבוגר, על מנת לא לעכב את תחילת לימודי המוסמך.

ב) יש ללמוד את שני קורסי החובה הבסיסיים המופיעים להלן במסגרת לימודי הבוגר או בשנת הלימודים הראשונה לתואר מוסמך. קורסים אלה אינם נכללים  במניין הנקודות לתואר והציונים הניתנים בהם אינם נכללים  בשקלול הציונים הסופי בתואר. 

לתשומת לבכם:

- תלמידים מחויבים בתוכנית הלימודים המופיעה בשנתון של השנה שבה החלו לימודיהם.

- תלמידים ותיקים מתבקשים לוודא עם מזכירות בית הספר בזמן תקופת השינויים של סמסטר א' את עמידתם בחובות הקורסים של התוכנית (מאחר שחלק מקורסי החובה לא ניתנו מדי שנה, ולעיתים הוחלפו בקורסים אחרים). 

קורסים מחליפי-סמינר במימון (חובה לכל התלמידים בתוכנית לקחת קורס אחד לפחות מתוך רשימת הקורסים בקבוצה זו; כדאי מאד לקחת יותר מקורס אחד, שייחשב במסגרת קורסי הבחירה)

55932 ניהול קרן השקעות - 6 נ"ז

55847 בחירת תיקי השקעות - 3 נ"ז

55713 מימון ניסויי והתנהגותי - 3 נ"ז

55721 חידושים פיננסים לפיתוח כלכל - 3 נ"ז

55789   קריאה מודרכת לתלמידים מתקדמים במימון ו/או בכלכלה פיננסית - 2 נ"ז

 [מיועד לתלמידי דוקטורט במימון ותלמידי כלכלה פיננסית בלבד, ציון "השתתפות פעילה"]                                                              

לימודי בחירה לשני המסלולים

ניתן ללמוד קורסי בחירה בכלכלה או בביה"ס למנהל עסקים לפי הפירוט שלהלן. קורסי בחירה נוספים במימון ובתחומי ידע אחרים שאינם ברשימה ניתן ללמוד באישור ראש התוכנית פרופ' ישי יפה.

לימודי בחירה מומלצים במנהל עסקים

55817 ניתוח חברות והערכת שווי - 3 נ"ז

55709 אופציות ונכסם מותנים - 3 נ""ז

55732 אקטיביזם של משקיעים מוסדיים - 1 נ"ז

55663 קרנות נאמנות - 1 נ"ז

55775 מימון המונים ושווקים אלטרנטיביים - 2 נ"ז

55916 תחרות ומבנה שווקים - 3 נ"ז

55766 מימון יזמות מתקדם - 1 נ"ז

 

לימודי בחירה כלליים

57866  מבנה שווקים למוסמך א' - 3 נ"ז

57861 כלכלה עירונית למוסמך  - 4 נ"ז

57874 סוגיות במדיניות מיסוי - 2 נ"ז

57963 משחקים וכלכלת אינפורמציה (מיקרו כלכלה ב')  - 4 נ"ז

57966 נושאים בתכנון מנגנונים  ( מיקרו כלכלה ג') - 4 נ"ז

57780 נושאים נבחרים בכלכלת אינפורמציה ג'  - 2 נ"ז

57781 סדנה בארגון תעשייתי ואקונומטריקה (באישור המרצה: ד״ר אלון איזנברג)  - 2 נ"ז

55847 בחירת תיקי השקעות - 3 נ"ז

55713 מימון ניסויי והתנהגותי - 3 נ"ז

55721 חידושים פיננסים לפיתוח כלכלי - 3 נ"ז

55789 קריאה  מודרכת לתלמידים מתקדמים במימון ו/או בכלכלה פיננסית - 2 נ"ז

(מיועד לתלמידי דוקטורט במימון ותלמידי כלכלה פיננסית בלבד, ציון "השתתפות פעילה"

 

 

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע