החוג לחשבונאות (325)
מסלול בוגר חשבונאות (3251)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חשבונאות
( 325)
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300