החוג למנהל עסקים (322)
מסלול בוגר מינהל עסקים (3221)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מנהל עסקים
( 322)
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע