החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות (728)
מסלול איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - לא מחקרי (8093)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'