החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול ואגרו-אינפורמטיקה (2517)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כלכלת סביבה וניהול
( 717)
סה"כ נקודות בחוג התמחות באגרו אינפורמטיקה
( 7725)
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300