החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול איכות הסביבה וחקלאות (1723)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כלכלת סביבה וניהול
( 717)
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300