החוג לכלכלת סביבה וניהול (717)
מסלול כלכלת סביבה וניהול וחטיבה בשיווק ובמימון (1715)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
כלכלת סביבה וניהול (1710)
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כלכלת סביבה וניהול
( 717)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בשיווק ומימון
( 7115)
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


 תלמידי חטיבה זו יתמחו בלימודי שיווק ומימון כמפורט לעיל. השילוב של לימודי שיווק ומימון בהיקף המוצע בתוכנית ובתכנים הוא ייחודי ונותן יתרון בשוק העבודה ובלימודי המשך לתלמידים המתעניינים בתחומים של שיווק ומימון. 

 

הרחבה בשיווק

הפקולטה מאפשרת לתלמידים המעוניינים בכך להתמחות בלימודי שיווק עם דגש על שיווק מוצרי מזון, חקלאות, סביבה ותיירות. תלמיד הבוחר בהתמחות השיווק ירכוש ידע במקצועות הבסיס של שיווק ובנוסף יתמחה במגוון קורסים ייחודיים של שיווק מזון ושיווק מוצרי חקלאות. השילוב של לימודי שיווק, כלכלה ומימון בדגש על מוצרי מזון וחקלאות הוא יחודי בארץ ומעניק יתרון בשוק העבודה.  תלמידים מצטיינים ישולבו בתוכנית השמה בחברות סחר חקלאיות, חברות מזון, דשנים וכימיקלים. לתלמידים מצטיינים מוצעות מלגות.

רכז: פרופ' אמיר היימן  Amir.Heiman@mail.huji.ac.il