החוג לחטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה (7101)
מסלול כלכלת סביבה וניהול וחטיבת איכות הסביבה (1701)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
כלכלת סביבה וניהול (1710)
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כלכלת סביבה וניהול
( 717)
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה
( 7101)
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300