החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי החיים ומדעי כדור הארץ בהתמחות גאולוגיה במסלול דו חוגי (8029)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג2814.5
לימודי יסוד חובה38
חובהלימודים בשנים ב' - ג'35
חובת בחירה19-206
סה"כ בחוג8860.5
לימודי תכנות44
אבני פינה66
חוג נוסף5858
סה"כ נ"ז למסלול מינימום150149.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


המסלול נועד לתלמידים המעונינים ללמוד בשני החוגים גיאולוגיה וביולוגיה (מסלול דו-חוגי). 
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז 3 נ"ז ממדעי החברה ו-3 נ"ז ממדעי הרוח.