החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול חטיבה באקלים, אטמוספרה ואוקיינוגרפיה (6058)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה אקלים אטמוספירה אוקיאנוגרפיה
( 595)
חובה בחוג19
בחירה בחוג13
חטיבה32
סה"כ נ"ז למסלול מינימום
מס שנים לתואר
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר


 


בחטיבה אקלים אטמוספרה ואוקיינוגרפיה לומדים קורסי מבוא וקורסים בסיסיים על אטמוספרה ואוקיינוגרפיה עם אפשרות קורסי בחירה לפי העניין.
סה"כ בחטיבה נדרש 32 נקודות מתוכם קורסי חובה.

החל משנת הלימודים תשפ"א החטיבות יופיעו רק על גיליון הציונים וכבר לא יופיעו על הדיפלומות 

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע