החוג למדעי כדור הארץ (595)
מסלול מדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א. ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי (6017)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
מדעי כדור הארץ ומדעי הסביבה במסלול דו- חוגי שנה א' (8037)
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג20.520.5
לימודי יסוד חובה4040
חובהלימודים בשנים ב' - ג'2424
חובת בחירה5656
סה"כ בחוג144.5144.5
לימודי תכנות44
אבני פינה44
סה"כ נ"ז למסלול מינימום148.5148.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע