החוג לגיאולוגיה (590)
מסלול גיאולוגיה - מוסמך מחקרי (6040)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג גיאולוגיה
( 590)
חובה בחוג4
חובת בחירה3
בחירה בחוג25
סה"כ נ"ז למסלול מינימום32