החוג לגיאולוגיה (590)
מסלול התמחות במדעי הסביבה לתלמידי אוקיינוגרפיה/ גאולוגיה/ אטמוספירה (8043)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול


לידיעתכם: התמחות זו לא תוכר בדיפלומה אלא רק בתדפיס הלימודים.

רקע: בפקולטה למדעי הטבע ישנם חוקרים רבים העוסקים בנושא סביבה. עם זאת, רבים מתלמידי המוסמך של אותם חוקרים, אינם מבצעים את עבודת המוסמך בחוג למדעי הסביבה, אינם נחשפים לקורסים בנושאי סביבה שמחוץ לתחום מחקרם, ואינם נפגשים עם סטודנטים וחוקרי סביבה מחוץ לחוג שלהם. במטרה לשפר מצב זה הוחלט לאפשר לסטודנטים שלומדים למוסמך בחוגים רלוונטיים (ושהסכימו להשתתף) במדעי הטבע ללמוד גם התמחות במדעי הסביבה, שתרוכז ע"י החוג למדעי הסביבה, ותאוגד בביה"ס ללימודי סביבה האוניברסיטאי.