החוג לכימיה (560)
מסלול סביבה כימיה במסלול דו-חוגי (8033)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג9117.5
לימודים בשנים ב' - ג'11
חובת בחירה12-14
בחירה בחוג4
סה"כ בחוג9549.5-51.5
אבני פינה66
חוג נוסף48-4995
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ לתואר (מינימום)149-150150.5


מסלול זה משלב לימודים בחוג לכימיה ובחוג למדעי הסביבה: זוהי תכנית מובנית ויש להתייחס לדרישות המסלול בשנתון תחת מספרו (8033): 
היקף לימודי הכימיה הנדרש במסלול זה הוא לפחות 95 נ"ז, כולל הלימודים במתמטיקה, פיסיקה ותכנות.
דרישות חוץ חוגיות: תלמידי המסלול מחוייבים בקורסי אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז (3 נ"ז מתחום מדעי הרוח ו - 3 נ"ז מתחום מדעי החברה).