החוג לכימיה (560)
מסלול חטיבה בכימיה לתלמידי מדעי החיים (6036)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בכימיה לתלמידי מדעי החיים
( 560)
חובה בחוג32
סה"כ בחוג32
קורס ספרייה ובטיחותחובה


תלמידי החוג למדעי החיים המעוניינים ללמוד חטיבה בכימיה יבחרו בחטיבה זו.

שימו לב, חטיבה זו מיועדת לתלמידי החוג למדעי החיים המתחילים לימודיהם בתש"פ ואילך. תלמידים שהחלו לימודיהם לפני כן יש לעיין בשנתון שבו החלו את לימודיהם.

החל משנת הלימודים תשפ"א החטיבות יופיעו רק על גיליון הציונים וכבר לא יופיעו על הדיפלומות