החוג לכימיה (560)
מסלול חטיבה בכימיה (5030)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בכימיה
( 560)
חובה בחוג35
סה"כ בחוג35
קורס ספרייה ובטיחותחובה


תלמידים מחוגים אחרים בפקולטה רשאים ללמוד חטיבת לימודים בכימיה. היקף לימודי הכימיה הנדרש הוא 35 נ"ז לפחות, בהתאם לתכנית החטיבה.

שימו לב: תלמידי החוג למדעי החיים יבחרו בחטיבה היעודית (חטיבה בכימיה לתלמידי מדעי החיים) שמספרה 6036

החל משנת הלימודים תשפ"א החטיבות יופיעו רק על גיליון הציונים וכבר לא יופיעו על הדיפלומות